3 หน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องเจอก่อนเลิกกิจการ

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน

กรมพัฒนาธุรกิจ, กรมสรรพากร และ สำนักงานประกันสังคมเป็น 3 หน่วยงานที่คุณจะติดต่อเพื่อทำเรื่องขอปิดกิจการ ในบทความนี้จะมาบอกถึงรายละเอียดแต่ละหน่วยงานที่คุณจะต้องเตรียมตัวเพื่อเลิกกิจการ

มันเป็นเรื่องยากที่จะต้องพูดถึง “ปิดกิจการ” เมื่อเห็นคำนี้ทำให้คิดย้อนไปถึงวันแรกที่เริ่มทำกิจการ ตั้งตัวเริ่มต้นที่ศูนย์และฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ แต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่เกินจะต้านทานไว้ได้แล้ว หนทางเลือกที่จะต้องปิดกิจการจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ถึงแม้ว่าไม่อยากจะให้มีตัวเลือกนี้อยู่ใน solution ก็ตาม

การปิดกิจการนี้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าเจ้าของกิจการนั้นบริหารไม่ได้เรื่องจนธุรกิจไปไม่รอด แต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ณ ตอนนี้ เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจ เราขอเป็นกำลังใจให้คุณ เราเชื่อว่าในอนาคตเมื่อสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้น และเวลาที่เหมาะสม คุณจะกลับมาได้อีกครั้ง

ปิดกิจการ

เราเข้าใจความรู้สึกของคุณตอนนี้ที่ในหัวมีแต่คำถาม และสิ่งที่จะต้องจัดการเสร็จก่อนที่จะเลิกกิจการ โดยมี 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้างที่คุณจะติดต่อก่อนเลิกกิจการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หน่วยงานแรกที่คุณจะต้องติดต่อคือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมี 2 ขั้นตอน คือ

  1. จดทะเบียนเลิก รับหนังสือรับรองจดทะเบียนเลิกกิจการ เพื่อใช้ในการดำเนินงานแจ้งเลิกกับ 2 หน่วยงานคือ กรมสรรพากร และประกันสังคม
  2. จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ซึ่งถ้าผู้ประกอบการยังชำระบัญชีไม่เสร็จภายใน 3 เดือน (นับตั้งแต่วันจดเลิก) ให้ผู้ชำระบัญชียื่นรายงานการชำระบัญชีทุกๆ 3 เดือน

กรมสรรพากร

ถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มต้องไปแจ้งเลิกกิจการที่ สำนักงานพื้นที่ที่ผู้ประกอบการตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับตั้งแต่จดทะเบียนเลิกกิจการ และยื่นแบบภาษีต่างๆ รวมถึงงบการเงิน ณ วันจดเลิกกิจการ มีดังนี้

  • นำส่งแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมงบการเงิน ภายใน 150 วัน นับจากวันที่จดเลิกกิจการ
  • นำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภายในวันที่กฎหมายกำหนดถัดจากวันที่จดทะเบียนเลิกกิจการให้ครบถ้วน
  • ยื่นแบบ ภ.พ.30 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ไปจนกว่าจะได้รับเอกสาร “หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี” จากกรมสรรพากร
  • ยื่นแบบ ภ.ธ. 40 (ภาษีธุรกิจเฉพาะ) กรณีที่มีบัญชีดอกเบี้ยค้างรับ หรือดอกเบี้ยในงบการเงิน

สำนักงานประกันสังคม

ผู้ประกอบกิจการที่เป็นนายจ้าง แจ้งเลิกกิจการโดยยื่นแบบการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง (สปส.6-15) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลง ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่นั้นๆ


นี้คือทั้ง 3 หน่วยงานหลักที่คุณจะต้องติดต่อ หากเจ้าของกิจการมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ในการขอยกเลิกเอกสารต่างๆ ก็ต้องจัดการขอยกเลิกให้เสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง และถ้าคุณพอเข้าใจภาพรวมแล้ว แต่ยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร ทักมาหาเราเพื่อขอคำปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ “@taxcount” (มี @)

Related Posts