4 ประเภทค่าล่วงเวลาที่นายจ้างควรรู้จัก พร้อมวิธีการคำนวณ

คุณรู้หรือไม่? ทำงานนอกเวลาทำงานปกติ ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างอย่างไร มาทำความเข้าใจเรื่องอัตราค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาหรือ overtime ไปด้วยกัน

4 ประเภท ค่าล่วงเวลาที่นายจ้างควรรู้

4 ประเภทค่าล่วงเวลาที่นายจ้างควรรู้จัก พร้อมวิธีการคำนวณ - taxcount

ค่าล่วงเวลาในเวลาทำงานปกติ

ถ้าให้พนักงานทำงานเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงาน พนักงานจะได้รับค่าล่วงเวลาทำงาน 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในการทำงานปกติ สำหรับเวลาที่ทำเกิน

ยกตัวอย่างเช่น

นาย A เป็นพนักงานรายเดือน ได้เงินอยู่ที่ 125 บาท/ชั่วโมง ทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติไป 3 ชั่วโมง นาย A จะได้ค่าล่วงเวลา คูณ 1.5 เท่า คูณ 3 ชั่วโมงที่ได้ทำล่วงเวลาไป
นาย A จะได้ค่าล่วงเวลา (125 บาท * 3 ชั่วโมง) * 1.5 เท่า = 562.5 บาท

นาย B เป็นพนักงานรายวัน ได้เงินอยู่ที่ 125 บาท/ชั่วโมง ทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติไป 3 ชั่วโมง นาย B จะได้ค่าล่วงเวลา คูณ 1.5 เท่า คูณ 3 ชั่วโมงที่ได้ทำล่วงเวลาไป
นาย B จะได้ค่าล่วงเวลา (125 บาท * 3 ชั่วโมง) * 1.5 เท่า = 562.5 บาท

ค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ถ้าให้พนักงานทำงานในวันหยุดเกิน 8 ชั่วโมง ลูกจ้างจะได้รับค่าล่วงเวลาทำงานในวันหยุดเป็น 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในการทำงานปกติ

ยกตัวอย่างเช่น

นาย A เป็นพนักงานรายเดือน ได้เงินอยู่ที่ 125 บาท/ชั่วโมง ทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติไป 3 ชั่วโมง นาย A จะได้ค่าล่วงเวลา คูณ 3 เท่า คูณ 3 ชั่วโมงที่ได้ทำล่วงเวลาไป
นาย A จะได้ค่าล่วงเวลา (125 บาท * 3 ชั่วโมง) * 3 เท่า = 1,125 บาท

นาย B เป็นพนักงานรายวัน ได้เงินอยู่ที่ 125 บาท/ชั่วโมง ทำงานเกินชั่วโมงทำงานปกติไป 3 ชั่วโมง นาย B จะได้ค่าล่วงเวลา คูณ 3 เท่า คูณ 3 ชั่วโมงที่ได้ทำล่วงเวลาไป
นาย B จะได้ค่าล่วงเวลา (125 บาท * 3 ชั่วโมง) * 3 เท่า = 1,125 บาท

banner ทำบัญชีรายเดือน
banner ทำบัญชีรายเดือน - mobile size

ค่าทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์ในเวลาทำงานปกติ

ถ้าให้พนักงานทำงานในวันหยุดแต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ลูกจ้างจะได้รับค่าทำงานในวันหยุดเป็น 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในการทำงานปกติสำหรับพนักงานรายเดือน และลูกจ้างจะได้รับค่าทำงานในวันหยุดเป็น 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในการทำงานปกติสำหรับพนักงานรายวัน

ยกตัวอย่างเช่น

นาย A เป็นพนักงานรายเดือน ได้เงินอยู่ที่ 125 บาท/ชั่วโมง ทำงานไม่เกินเวลาทำงานปกติ หรือไม่เกิน 8 ชั่วโมง นาย A จะได้ค่าทำงาน 1 เท่า คูณ 8 ชั่วโมงที่ได้ทำงานในวันหยุดไป เพราะลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น พนักงานรายเดือน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่า
นาย A จะได้ค่าล่วงเวลา (125 บาท * 8 ชั่วโมง) * 1 เท่า = 1,000 บาท

นาย B เป็นพนักงานรายวัน ได้เงินอยู่ที่ 125 บาท/ชั่วโมง ทำงานไม่เกินเวลาทำงานปกติ หรือไม่เกิน 8 ชั่วโมง นาย B จะได้ค่าทำงาน 2 เท่า คูณ 8 ชั่วโมงที่ได้ทำล่วงเวลาไป เพราะลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เช่น พนักงานรายวัน จะได้รับค่าตอบแทนการทำงานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่า
นาย B จะได้ค่าล่วงเวลา (125 บาท * 8 ชั่วโมง) * 2 เท่า = 2,000 บาท

ค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุดพักร้อนประจำปี

ทั้งลูกจ้างรายวัน และลูกจ้างรายเดือนแม้ไม่มาทำงานในวันหยุดก็มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเป็นจำนวน 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง