บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดแตกต่างกันอย่างไร? สรุป 6 ข้อที่ต้องรู้ก่อนการเปิดบริษัท

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน

6 ข้อที่ที่แตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดคือ ผู้ร่วมลงทุน, การบริหารงาน, ความรับผิดชอบในหนี้, ค่าธรรมเนียม,ประชุมสามัญประจำปี และปิดงบประจำปี เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ

ก่อนที่จะมาทำธุรกิจ ได้ยินคนรอบข้างพูดถึงเกี่ยวกับการเปิดบริษัทมาบ้าง แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรบ้าง พอมาตอนนี้ ธุรกิจของตัวที่ทำปั้นมากับมือ กำลังไปได้ด้วยดี อยากจะขยับมาเปิดบริษัทบ้าง พอเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนอื่น ก็ได้คำถามกลับมาว่า “แล้วจะเปิดแบบไหนละ?” พอเจอคำตอบนี้เข้าไปก็งงไปเลย เพราะคิดว่าตลอดว่ามีแค่การเปิดบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ในความจริงแล้วมีทั้ง “บริษัทจำกัด” และ “ห้างหุ้นส่วนจำกัด” แล้วมันแตกต่างกันอย่างไร? เราควรจดอันไหนดีละ?

คำถามเหล่านี้คงทำให้คุณลังเลอยู่ไม่น้อยว่าควรจะจดแบบไหนดี ในบทความนี้ไขทุกข้อสงสัยให้คุณเข้าใจ 6 ความแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้เราจดจัดตั้งให้คุณ แอดไลน์หาเราเลย

6 ข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด

บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดแตกต่างกันอย่างไร? สรุป 6 ข้อที่ต้องรู้ก่อนการเปิดบริษัท

1. จำนวนผู้ร่วมลงทุน (จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้เริ่มก่อตั้ง)

 • บริษัทจำกัด จะต้องมีผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะต้องมีผู้ลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 คน

2. การบริหารงาน

 • บริษัทจำกัด บริหารงานโดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด การตัดสินใจต้องมีการเห็นชอบจากหุ้นส่วนผู้จัดการ

3. ความรับผิดในหนี้สิน

 • บริษัทจำกัด ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนจะรับผิดเฉพาะเงินสดลงทุนในหุ้นที่ยังไมได้ชำระเท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภทก็คือ
  1. ผู้จัดการหุ้นส่วน หรือหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิด จะรับผิดชอบไม่จำกัดจำนวน
  2. หุ้นส่วนทั่วไป หรือหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด จะรับผิดชอบเฉพาะหุ้นที่ลงทุนไปเท่านั้น

4. ค่าธรรมเนียม

 • บริษัทจำกัด ค่าธรรมเนียมในการจดจัดตั้ง 5,000 บาท
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค่าธรรมเนียมในการจดจัดตั้ง 1,000 บาท

ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ยังไม่รวมค่า อากรแสตมป์ และค่ารับรองเอกสารอื่นๆ

อยากเปิดบริษัท? เรามีบริการจดทะเบียนบริษัท แอดไลน์มาคุยกับเรา

5. การประชุมสามัญประจำปี

 • บริษัทจำกัด จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่จำเป็นต้องเรียกประชุมผู้เป็นหุ้นส่วน (ก็ได้)

6. การปิดงบประจำปี

 • บริษัทจำกัด ผู้ที่สามารถเซ็นต์งบได้ จำเป็นต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA เท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผู้ที่สามารถเซ็นต์งบได้ จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA หรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร TA ก็ได้

เปิดบริษัทกับเราสิ แอดไลน์มาคุยกัน

Related Posts