Checklist 7 สวัสดิการมัดใจพนักงาน!

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน

ไม่ว่าใครก็ตามต่างก็ต้องการความมั่นคงกับชีวิต เช่นเดียวกับพนักงานในบริษัทต่างก็ต้องการอยู่กับบริษัทที่มีสวัสดิการที่ดีนอกจากค่าตอบแทนที่สูง การจัดสวัสดิการที่ดีสามารถดึงดูดให้คนอยากทำงานกับคุณมากขึ้นและแน่นอนคนในก็ไม่อยากออกเช่นกัน วันนี้ taxcount จะพาคุณมา Checklist กับ 7 สวัสดิการมัดใจพนักงาน!

สวัสดิการคืออะไร?

สวัสดิการ หรือ Welfare นั้นหมายถึงการให้บริการ หรือกิจกรรมที่บริษัทจัดหรือมีให้กับพนักงานที่อยู่ในบริษัท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

ทำไมสวัสดิการจึงมีความสำคัญ?

เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสวัสดิการนั้นเป็นส่วนนึงของการลาออกและทำให้เกิดความเสี่ยงในอัตราเปลี่ยนงานหรือ Turn Over Rate สูง ที่เป็นเพราะพนักงานรู้สึกว่าได้รับการดูแลจากบริษัทไม่ดีพอ หรือได้รับสิทธิประโยชน์น้อยไปจนรู้สึกว่าตัวเองนั้นขาดทุน ซึ่งหากเกิดอัตราการเปลี่ยนงานสูงขึ้นบ่อยๆ ก็ส่งผลกระทบให้ความน่าเชื่อถือของบริษัทลดลง บริษัทอาจได้รับความเสียหาย เพราะฉะนั้นคุณควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน เพราะนอกเหนือจากเงินเดือนแล้ว สวัสดิการก็ช่วยลดภาระหรือค่าใช้จ่ายรายวันของตัวพนักงานได้ โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถคาดเดาถึงค่าใช้จ่ายได้

7 สวัสดิการมัดใจพนักงาน

นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐานที่ให้พนักงานแล้ว ก็มีสวัสดิการนอกเหนือจากพื้นฐานที่ช่วยมัดใจให้พนักงานอยู่กับคุณได้อีกนาน นอกเหนือจากเพิ่มขวัญและกำลังใจแล้ว ยังจะเพิ่มประสิทธิผล และความสุขในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

โบนัส

“ โบนัส “ เป็นสิ่งที่พนักงานหลายๆคนได้ยินแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นรางวัลของชีวิตในช่วงวัยทำงานที่หลายๆคนอดทนรอในทุกๆปี การให้โบนัสก็ถือเป็นสวัสดิการที่เป็นแรงกระตุ้น ให้พนักงานทำงานได้ดีขึ้น และเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยากทำงานอยู่กับเราต่อ

ค่าล่วงเวลา (OT)

คงไม่มีใครอยากทำงานในวันหยุดฟรีๆ สวัสดิการ “ ค่าล่วงเวลา ” นี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่บริษัทควรมีเพื่อมัดใจพนักงาน กรณีพนักงานมีความจำเป็นต้องทำงานล่วงเวลา หรือนอกเวลาในชั่วโมงการทำงาน / วันหยุดประจำสัปดาห์ / วันหยุดตามประเพณี / วันหยุดนักขัตฤกษ์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือที่เรามักจะเรียกว่า Provident Fund เป็นอีกหนึ่งสวัสดิการที่ลูกจ้างมักจะใช้เป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจเข้าร่วมทำงานกับบริษัทนั้น ๆ ด้วย เพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพถือว่าเป็นแหล่งเงินเกษียณที่มีขนาดใหญ่ลำดับต้น ๆ ของคนที่ทำงานประจำ ณ ปัจจุบันนายจ้างก็เริ่มให้ความสนใจที่จะจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานอยู่กับบริษัทและเป็นแรงดึงดูดที่ช่วยดึงแรงงานที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมทำงาน

เบี้ยขยัน

เป็นสวัสดิการเพื่อสร้างกำลังใจให้กับพนักงานที่มาทำงานอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ ขาด ลา มาสาย

ตรวจสุขภาพประจำปี

นอกจากการคำนึงสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับเงินแล้ว บริษัทควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจร่างกายจะแตกต่างไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

การเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุ อาจเกิดขึ้นกับพนักงานได้โดยไม่คาดคิด ไม่สามารถคาดการณ์ได้ สวัสดิการนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ สำหรับการตัดสินใจเลือกที่จะทำงานกับบริษัท โดยที่ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุนี้พนักงานจะได้รับการรักษาพยาบาลและสามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานได้ แม้ในยามฉุกเฉิน

Outing Trip

Outing Trip หรือท่องเที่ยวประจำปีเป็นสวัสดิการที่เปรียบเสมือนกับการให้รางวัลกับพนักงาน ได้ไปพักผ่อนหลังจากทำงานอย่างเต็มที่มาตลอดปี และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ให้กับคนในบริษัทได้ทำความรู้จักกัน และละลายพฤติกรรมให้สนิทกันมากขึ้นไปอีกด้วย

เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนยุคใหม่มักหันมาให้ความสนใจกับสวัสดิการมากยิ่งขึ้น รองจากเงินเดือน หากอยากรักษาพนักงานให้อยู่กับคุณไปนานๆ หรืออยากได้พนักงานที่มีความสามารถ ก็ลองนำ 7 สวัสดิการมัดใจพนักงานจากข้างต้นนี้ไปใช้ดูก็ได้ เพราะหากพนักงานรู้สึกได้รับความสนับสนุนจากคุณเขาก็จะรู้สึกมีความสุข และสามารถทำผลงานให้ออกมาได้มีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น