จะรับมืออย่างไร? เมื่อได้รับจดหมายเตือนจากกรมสรรพากร

TL;DR

เมื่อได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร อย่าเพิ่งตกใจและกลัว เพราะจริงๆ แล้วมันเป็นเพียงเอกสารแจ้งเตือนให้เราอ่านเท่านั้น ทำความเข้าใจข้อความที่อยู่ภายในจดหมายอย่างรอบคอบ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับภาระหน้าที่ภาษีและเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามที่กรมสรรพากรต้องการ เมื่อเตรียมพร้อมแล้ว คุณก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในจดหมายเพื่อขอคำปรึกษา และแสดงความเจตนาในการแก้ไข

เมื่อคุณได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร สิ่งที่อยู่ในใจของคุณคือความกลัวและความกังวลว่าจะมีปัญหาภาษีเกิดกับธุรกิจของคุณหรือเปล่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว จดหมายเหล่านี้มีจุดประสงค์คือการแจ้งเตือนให้คุณทราบถึงสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อให้การเสียภาษีของคุณเป็นไปตามกฎหมาย ให้มองว่าเป็นโอกาสในการปรับปรุงและปรับตัวให้ดียิ่งขึ้นในการปฏิบัติภาษี

จดหมายเตือนนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงเรื่องที่คุณควรตรวจสอบและดำเนินการตาม เช่น ระบุแหล่งเงินที่คุณได้รับจากธุรกิจของคุณ แจ้งให้คุณทราบถึงภาษีที่คุณต้องส่งเพิ่มเติม และรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่คุณสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาทางภาษีได้ มีการแจ้งค่าปรับหรือโทษที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนด ในบทความนี้ เราจะแนะนำวิธีในการรับมือกับจดหมายจากกรมสรรพากรเพื่อช่วยลดความกังวลของคุณ

เข้าใจจดหมายจากกรมสรรพากร

ในจดหมายเตือนจากกรมสรรพากรนั้นจะมีรายละเอียดที่สำคัญที่คุณควรรู้ เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่กรมสรรพากรกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดในจดหมายจากกรมสรรพากรสามารถประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้

  1. การระบุแหล่งเงินที่ได้จากการประกอบธุรกิจ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรตระหนักและตรวจสอบในจดหมาย ว่ารายได้ใดมีตัวคำอธิบายที่ใกล้เคียงกับธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น การระบุว่าคุณได้รับเงินจากการขายสินค้าออนไลน์หรือการหักภาษีจากเงินได้ที่คุณได้รับจริง
  2. ภาษีที่คุณต้องยื่น ในจดหมายจะระบุว่าคุณต้องยื่นแบบภาษีใดบ้าง
  3. รายละเอียดติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรมสรรพากร เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านภาษี ในจดหมายจะระบุข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรที่คุณสามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาและคำแนะนำทางด้านภาษีเพิ่มเติม
  4. ระบุค่าปรับ หรือระบุโทษหากไม่ได้ยื่นภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด จดหมายอาจระบุค่าปรับที่ต้องชำระหรือระบุโทษที่อาจเกิดขึ้นหากคุณไม่ยื่นภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดให้

สำหรับ ธุรกิจขนาดเล็ก (SMEs) อาจเป็นภาษีมีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินได้นิติบุคคล ในส่วนนี้คุณควรตระหนักถึงประเภทของภาษีที่ต้องยื่นและคำนวณหาค่าใช้จ่ายในการชำระภาษีที่ถูกต้อง

การเข้าใจข้อมูลที่ระบุในจดหมายจากกรมสรรพากรเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือเหตุผลที่คุณควรใช้เวลาในการอ่านและเข้าใจข้อมูลที่ระบุให้รอบคอบ การทำความเข้าใจข้อมูลจะช่วยให้คุณเข้าใจปัญหาที่กรมสรรพากรต้องการให้คุณแก้ไขอย่างถูกต้อง

กรณีศึกษา: คุณเอเจ้าของร้านเสื้อผ้าออนไลน์

คุณเอเจ้าของร้านเสื้อผ้าออนไลน์ ได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรที่ระบุว่าคุณต้องยื่นแบบภาษีมีเงินได้บุคคลธรรมดา ในการเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ซึ่งคุณเอนั้นรับเงินได้เกินจากการขายสินค้าออนไลน์ที่เริ่มขึ้นในปีที่แล้ว ทำให้จำเป็นต้องยื่นทำให้คุณต้องยื่นภาษีมีเงินได้บุคคลธรรมดาใบปีถัดไป ทำให้คุณเอได้รับคำอธิบายจากเจ้าหน้าที่สรรพากรว่าภาษีเกิดจากอะไรบ้าง และต้องชำระภาษีจำนวนกี่บาทเพื่อความถูกต้อง

banner ทำบัญชีรายเดือน
banner ทำบัญชีรายเดือน - mobile size

3 ขั้นตอนรับมือกับจดหมายจากกรมสรรพากร

ขั้นตอนที่ 1: อ่านและวิเคราะห์

สิ่งแรกที่คุณควรทำหลังจากที่ได้รับได้รับจดหมายจากกรมสรรพากรคือ “อ่านและวิเคราะห์” เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาและสิ่งที่ระบุในจดหมายให้ได้ถูกต้อง

ในขณะที่คุณอ่านจดหมาย โปรดสังเกตรายละเอียดที่กล่าวถึงเกี่ยวกับภาษีที่คุณต้องส่งให้กับกรมสรรพากร และการขอเอกสารหลักฐานอื่นๆที่ต้องใช้ การระบุนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณเตรียมตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อความกังวลจากกรมสรรพากร

ขั้นตอนที่ 2: ติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร เป็นที่ปรึกษาที่สามารถให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในเรื่องภาษีได้ หากคุณมีคำถามหรือความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการเสียภาษี ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ระบุไว้ในจดหมาย เพื่อนัดหมายเพื่อนัดขอคำปรึกษาเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 3: เตรียมเก็บเอกสาร

เพื่อให้คุยกับเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเป็นไปอย่างราบรื่น คุณควรเตรียมเอกสารที่กรมสรรพากรต้องการให้เรียบร้อย การเตรียมเอกสารนี้มีความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยให้คุณตอบข้อสงสัยหรือข้อกังวลของกรมสรรพากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างกรณีศึกษา : คุณแอน เจ้าของร้านออนไลน์

คุณแอน เป็นเจ้าของร้านออนไลน์ที่ขายสินค้าแฟชั่นผ่านเว็บไซต์ เมื่อได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร หนังสือเตือนเกี่ยวกับการยื่นภาษี คุณแอนนั้นจะต้อง อ่านและทำความเข้าใจเนื้อหาในจดหมายอย่างละเอียด และคุณแอนพบว่าจำเป็นต้องยื่นภาษีมีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย และควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จรับเงินจากการขาย ใบเสร็จรับเงินจากการชำระเงินที่ธนาคาร และบันทึกการเงิน คุณแอนติดต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพื่อเข้าพบและขอคำปรึกษา เจ้าหน้าที่กรมสรรพการได้ชี้แนะให้คุณแอนรวมรายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องในแบบภาษี และระบุข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น คุณแอนสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวและยื่นแบบภาษีอย่างถูกต้องต่อกรมสรรพากร

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของร้านขนมหรือร้านค้าออนไลน์ การรับจดหมายจากกรมสรรพากรไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอย่างที่คิด ติดต่อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพการเพื่อขอคำปรึกษา และเตรียมเอกสารที่จำเป็น

หากคุณไม่อยากมีประสบการณ์ได้รับจดหมายสรรพากรแบบคุณแอน ทำบัญชีรายเดือนให้เป็นระบบไว้ตั้งแต่ต้นจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นได้น้อยลง ทักมาปรึกษาเราได้เลย แอดไลน์ @taxcount (มี @) หรือโทร 098-828-6924 เราพร้อมที่จะช่วยหาทางออกให้กับคุณ

ไม่อยากพลาดบทความใหม่จากเรา Subscribe เลย ฟรี !!!!