3 รายงานที่ผู้ประกอบการต้องทำ หลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแบบออนไลน์หรืออฟไลน์ หากคุณได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยังมีหน้าที่ที่คุณจะต้องทำอีก หนึ่งในนั้นคือการจัดทำรายงานประเภทต่างๆ ในบทความนี้เราจะมาพูดถึง 3 รายงานที่คุณจะต้องทำหลังจากที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ให้เราอ่านให้ฟัง

3 รายงานที่ต้องทำหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 รายงานที่ผู้ประกอบการต้องทำ หลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

รายงานภาษีขาย

เป็นรายงานที่กำหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเก็บตัวเลขภาษีขาย ของกิจการที่ได้เรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือนภาษี ซึ่งภาษีขายหากเกิดขึ้นเดือนไหน ก็จะต้องเป็นภาษีขายของเดือนนั้น ซึ่งดูจากวันที่ที่อยู่ในใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบกิจการออกให้กับลูกค้า

รายงานภาษีซื้อ

เป็นรายงานที่กำหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเก็บตัวเลขภาษีซื้อที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ประกอบการอื่น ซึ่งภาษีซื้อเกิดขึ้นเดือนไหนก็ต้องเป็นภาษีซื้อของเดือนนั้น แต่หากมีเหตุจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนด ก็มีสิทธินำไปลงรายงานภาษีซื้อของเดือนหลังจากนั้นได้ แต่ต้องไม่เกิน 6 เดือน นับจากเดือนที่ออกใบกำกับภาษี

banner ทำบัญชีรายเดือน
banner ทำบัญชีรายเดือน - mobile size

รายงานสินค้าและวัตถุดิบ

เป็นรายงานที่กำหนดให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทำขึ้นเพื่อแสดงถึงจำนวนสินค้าและวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน มีอยู่หรือได้มา และจำหน่ายไป จากการขายสินค้าหรือการผลิต ผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานประเภทนี้ได้แก่ ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ประกอบกิจการขายสินค้า เป็นต้น

ดังนั้นข้อย้ำว่า “ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม” ต้องทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และรายงานสินค้าและวัตถุดิบ ไม่อย่างนั้นจะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ประกอบกิจการขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือพ่อค้าแม่ค้า จะเป็นแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ หากไม่รู้ว่าจะต้องจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย หรือรายงานสินค้าและวัตถุดิบอย่างไร หรือไม่รู้ว่าจะนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร สามารถทักมาหาเราได้ เรายินดีให้คำปรึกษา ทั้งในเรื่องของการจดทะเบียนบริษัท บัญชี และภาษี