เราจะช่วยหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณ ขอรายละเอียดพื้นฐาน

แบบสอบถามค่าบริการด้านบัญชีและภาษี ที่เราเตรียมไว้สำหรับคุณ เพื่อที่คุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดสำหรับกิจการของคุณ โปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถามด้านล่างนี้ เพื่อช่วยให้เราสามารถให้บริการที่ตรงกับความต้องการของคุณได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำ ขอบคุณที่ให้ความสนใจกับบริการของเรา

แบบประเมินค่าบริการด้านบัญชีและภาษี ของกิจการ โดยกิจการ เพื่อกิจการ

1. ประเภทของธุรกิจ*

1. ประเภทของธุรกิจ*

1. เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

2. ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา*

2. ระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา*

3. มีสาขาหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุจำนวนสาขา)

3. มีสาขาหรือไม่ (ถ้ามี โปรดระบุจำนวนสาขา)

4. จด VAT แล้วหรือไม่*

4. จด VAT แล้วหรือไม่*

5. มีสินค้าคงเหลือหรือไม่*

5. มีสินค้าคงเหลือหรือไม่*

6. มีการขายหรือให้บริการผ่านช่องทาง market place เช่น Shoppee หรือ Lazada หรือไม่*

6. มีการขายหรือให้บริการผ่านช่องทาง market place เช่น Shoppee หรือ Lazada หรือไม่*

7. เข้าระบบประกันสังคมหรือไม่*

7. เข้าระบบประกันสังคมหรือไม่*

8. จำนวนบิลขาย เฉลี่ยต่อเดือน (บิล/ใบ/รายการ)*

8. จำนวนบิลขาย เฉลี่ยต่อเดือน (บิล/ใบ/รายการ)*

9. จำนวนบิลซื้อสินค้า ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อเดือน (บิล/ใบ/รายการ)*

9. จำนวนบิลซื้อสินค้า ค่าใช้จ่าย เฉลี่ยต่อเดือน (บิล/ใบ/รายการ)*

10. มีการนำเข้า หรือ ส่งออก หรือไม่*

10. มีการนำเข้า หรือ ส่งออก หรือไม่*

11. มีการจ่ายค่าบริการต่างประเทศ เช่น Facebook Google เป็นประจำหรือไม่*

11. มีการจ่ายค่าบริการต่างประเทศ เช่น Facebook Google เป็นประจำหรือไม่*

12. โปรแกรมบัญชีที่ใช้งานอยู่ (ถ้ามี) เช่น Flow Account หรือ Peak Account

12. โปรแกรมบัญชีที่ใช้งานอยู่ (ถ้ามี) เช่น Flow Account หรือ Peak Account

13. ต้องการบริการสรุปตัวเลขรายได้ค่าใช้จ่ายรายเดือน (มีค่าบริการตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ)*

13. ต้องการบริการสรุปตัวเลขรายได้ค่าใช้จ่ายรายเดือน (มีค่าบริการตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ)*

13. เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

14. บริการเสริมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( มีค่าบริการเพิ่มตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ )

14. บริการเสริมด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ( มีค่าบริการเพิ่มตามขนาดและความซับซ้อนของธุรกิจ )

14. เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

15. บริการอื่นๆที่อยากได้จากนักบัญชี

15. บริการอื่นๆที่อยากได้จากนักบัญชี

16. สาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนนักบัญชี*

16. สาเหตุที่ต้องการเปลี่ยนนักบัญชี*

16. เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

17. ค่าบริการที่เคยจ่ายก่อนหน้า (บาท/เดือน) และค่าปิดงบรายปี (ถ้ามี)

17. ค่าบริการที่เคยจ่ายก่อนหน้า (บาท/เดือน) และค่าปิดงบรายปี (ถ้ามี)

18. ชื่อนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)*

18. ชื่อนิติบุคคล หรือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (13 หลัก)*

19. ชื่อผู้ติดต่อกลับ*

19. ชื่อผู้ติดต่อกลับ*

20. Line ID

20. Line ID

21. เบอร์โทรศัพท์*

21. เบอร์โทรศัพท์*

22. Email*

22. Email*

23. ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับ
*

23. ช่วงเวลาที่สะดวกในการติดต่อกลับ
*