8 จุดที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน

หนึ่งในหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในบทความนี้สรุป 8 สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้

ใครที่ต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบทุกครั้งเมื่อเกิดการซื้อสินค้า หรือการให้บริการ เพื่อแสดงมูลค่าของสินค้าหรือบริการที่คุณเก็บจากลูกค้า และภาษีที่เก็บเพิ่มจากสินค้าหรือบริการ

ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม? แอดไลน์มาคุยกับเรา

แอดไลน์

8 จุดสำคัญที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

8 จุดที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

โดยกฎหมายได้ระบุไว้ว่า ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปนั้น ต้องมีสาระสำคัญ 8 อย่างก็คือ

 1. คำว่า “ใบกำกับภาษี” ในที่ที่เห็นได้เด่นชัด
 2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ออกใบกำกับภาษี
  2.1 ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียน ตามมาตรา 86 วรรคสี่ หรือมาตรา 86/2
  2.2 ผู้ทอดตลอดเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีในนรามของผู้ประกอบการจดทะเบียนตามมาตรา 86/3 ให้ระบชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของตัวแทนนั้นด้วย
 3. ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ
 4. หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และหมายและลำดับของเล้ม (ถ้ามี)
 5. ชื่อ ชนิด ประเภท และมูลค่าของสินค้า หรือของบริการ
 6. จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่คำนวณจากมูลค่าของสินค้า หรือของบริการโดยให้แยกออกจากมูลค่าสินค้า หรือบริการให้ชัดเจน
 7. วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 8. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด เช่น ข้อความว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่….” ซึ่งเป็นสถานประกอบการตามทีปรากฎในใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ้างอิงตาม มาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

จะเห็นได้ว่าสาระสำคัญทั้ง 8 ข้อของใบกำกับภาษีนั้นสำคัญมาก หากมีข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญจะส่งผลเสียต่องผู้ประกอบการ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องตรวจเช็คใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปทุกครั้งที่ได้รับเอกสารหากเกิดข้อผิดพลาดจะได้แจ้งให้ผู้ประกอบการที่ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้แก้ไขได้ทันที หรือหากบริษัทเราเป็นผู้ออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปก็ต้องตรวจเช็คเอกสารก่อนส่งให้กับทางลูกค้าเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดตามหลังมาก

ต้องการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม? แอดไลน์มาคุยกับเรา

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร? ต้องยื่นตอนไหน?

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร? ต้องยื่นตอนไหน?

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน ทุกคนที่มีรายได้จะต้องทำการยื่นภาษีบุคคลธรรมดา โดยจะทำการยื่นปีละ 1 ครั้ง คือวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกปี และหากคุณยื่นภาษีออนไลน์ กรรมสรรพกรยืดระยะเวลาจากวันที่ 31 มีนาคม เป็นวันที่ 8 เมษายนของทุกปี … อ่านต่อ
taxcount - 3 สิ่งที่ต้องทำหลังจากที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 สิ่งที่ต้องทำหลังจากที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน การจัดทำใบกำกับภาษี, จัดทำรายงาน และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับสรรพากรคือ 3 สิ่งที่คุณจะต้องทำหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีผู้ประกอบการหลายท่านคิดว่า เมื่อรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี แล้วจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้ถูกต้อง แค่นั้นก็คือเสร็จแล้ว แต่ในความเป็นจริงแล้ว หลังจากที่คุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนั้น หน้าที่ของคุณไม่ได้จบเพียงแค่นั้น แต่ยังมีสิ่งอื่นที่คุณจะต้องทำทุกเดือนหลังจากที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วด้วย เพื่อช่วยให้คุณวางแผนในการบริหารธุรกิจในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้น ในบทความนี้ … อ่านต่อ
บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดแตกต่างกันอย่างไร

บริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดแตกต่างกันอย่างไร? สรุป 6 ข้อที่ต้องรู้ก่อนการเปิดบริษัท

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน 6 ข้อที่ที่แตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดคือ ผู้ร่วมลงทุน, การบริหารงาน, ความรับผิดชอบในหนี้, ค่าธรรมเนียม,ประชุมสามัญประจำปี และปิดงบประจำปี เพื่อเป็นตัวช่วยให้คุณในการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ ก่อนที่จะมาทำธุรกิจ ได้ยินคนรอบข้างพูดถึงเกี่ยวกับการเปิดบริษัทมาบ้าง แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรบ้าง พอมาตอนนี้ ธุรกิจของตัวที่ทำปั้นมากับมือ กำลังไปได้ด้วยดี อยากจะขยับมาเปิดบริษัทบ้าง พอเอาเรื่องนี้ไปคุยกับคนอื่น … อ่านต่อ
8 จุดที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

8 จุดที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

หนึ่งในหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ได้ทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มคือการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ในบทความนี้สรุป 8 สิ่งที่ต้องมีในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบตามที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้
วิธียื่นภาษีออนไลน์ ฉบับบุคคลธรรมดา

7 ขั้นตอนง่ายๆ ยื่นภาษีออนไลน์ ฉบับบุคคลธรรมดา

การยื่นภาษีออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดอีกต่อไป กับ 7 ขั้นตอนการยื่นภาษีออนไลน์ผ่านระบบ e-fling ที่ใครๆ ก็สามารถทำตามได้
3 หน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องเจอก่อนเลิกกิจการ

3 หน่วยงานที่ผู้ประกอบการต้องเจอก่อนเลิกกิจการ

กรมพัฒนาธุรกิจ, กรมสรรพากร และ สำนักงานประกันสังคมเป็น 3 หน่วยงานที่คุณจะติดต่อเพื่อทำเรื่องขอปิดกิจการ ในบทความนี้จะมาบอกถึงรายละเอียดแต่ละหน่วยงานที่คุณจะต้องเตรียมตัวเพื่อเลิกกิจการ

Related Posts

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save