5 สิ่งที่ต้องทำของคนจดภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เมื่อมีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ผู้ประกอบการจะต้องมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่หลังจากที่คุณเข้าระบบ VAT แล้วนั้น หน้าที่ของคุณไม่ได้จบลงเพียงแค่นั้น ในบทความนี้เราสรุป 5 สิ่งที่คุณจะต้องทำหลังจากจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

สารบัญ

5 หน้าที่ของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3 สิ่งที่ต้องทำของคนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

1. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท สามารถจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มออนไลน์ได้ที่นี้ หรือไม่อยากทำเอง? ทักไลน์มาหาเรา หรือโทรมาคุยกับเรา

2. จัดทำใบกำกับภาษี

ผู้ประกอลการที่อยู้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ต้องออกใบกำกับภาษีทุกครั้งที่มีการขายสินค้า หรือให้บริการ เพื่อเก็บ VAT กับผู้ซื้อ ซึ่งใบกำกับภาษีนั้น ไม่ใช่ว่าจะออกอย่างไรก็ได้ เพราะประมวลรัษฎากรได้กำหนดไว้ว่าจะต้องมี 8 จุดนี้อยู่ในใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขาย

ภาษีขาย – เป็นรายงานที่เก็บข้อมูลภาษีขายที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บจากลูกค้าในแต่ละเดือน โดยถ้าภาษีขายเกิดที่เดือนไหน ก็ต้องเป็นภาษีขายของเดือนนั้น ภาษีซื้อ – เป็นรายงานที่เก็บข้อมูลภาษีซื้อที่ผู้ประกอบการซื้อสินค้า หรือรับบริการจาก ผู้ประกอบการจดทะเบียนเจ้าอื่น และภาษีซื้อเกิดในเดือนไหน ก็ตเองเป็นภาษีซื้อเดือนนั้น ยกเว้น สามารถนำไปใช้เดือนอื่นได้ แต่ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. จัดทำรายงานสินค้า และวัตถุดิบ

ผู้ประกอบการขายสินค้าจะต้องทำรายงานนี้ จะบอกว่าสินค้าในกิจการของ มีการซื้อมาเท่าไหร่ และมีการเบิกออกไปเท่าไหร่ และวัตถุดิบ คงเหลือเท่าไหร่ ยกเว้น ผู้ประกอบการให้ับริการไม่ต้องทำรายงานนี้

5. นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับกรมสรรพากร

ผู้ประกอบการนั้นจะต้องนำส่งภาษีทุกเดือน ระยะเวลาเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยยอดเงินที่นำส่งนั้นเอามาจาก การจัดทำรายงานภาษีขาย และภาษีซื้อมาหักลบกัน ผลต่างที่เกิดขึ้นจะเป็นจำนวนภาษีที่เราต้องจ่ายกรมสรรพากร หรือขอคืนภาษี

หากคุณยังคงกังวลเกี่ยวกับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือปวดหัวเกี่ยวกับการทำเอกสาร ให้เราช่วยคุณเอง ทักไลน์มาหาเรา @taxcount (มี @) หรือโทรมาคุยกับเราได้เลย โทร 098-828-6924 เราพร้อมที่จะช่วยหาทางออกให้กับคุณ