ก้าวแรกของ Productivity กับหนังสือ Eat that frog

“Eat That Frog!” ของ Brian Tracy เป็นหนังสือที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้กับการจัดการเวลาและการเริ่มต้นงานที่ยากๆ ให้ง่ายขึ้น ในโลกธุรกิจ SME ที่เต็มไปด้วยภาระงาน การตัดสินใจ และการเติบโต หลักแนวคิดในหนังสือช่วยให้คุณจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และท้าทายงานที่ยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ ในบทความนี้เราจะมาทำสรุป 15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ “Eat That Frog!” ของ Brian Tracy

ผู้ประกอบการจะได้อะไรจากหนังสือ Eat that frog?

“Eat That Frog!” ของ Brian Tracy เป็นหนังสือที่ต้องอ่านสำหรับเจ้าของกิจการ SME หนังสือเล่มนี้มอบกลยุทธ์ที่จะทำให้คุณกำจัดการผัดวันประกันพรุ่ง จัดลำดับงานที่สำคัญ และเพิ่มผลิตภาพ เพียงแค่ “Eat That Frog!” – การจัดการงานที่ยากที่สุดก่อน คุณสามารถเอาชนะผัดวันประกันพรุ่ง จัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล วิธีการของ Brian Tracy ช่วยกำหนดแผนการทำงาน ลดการรบกวน และบรรลุผลมากขึ้นในเวลาน้อยลง หนังสือนี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน เพื่อส่งเสริมการเติบโต ประสิทธิภาพ และความสำเร็จ

15 ข้อคิดที่ได้จากหนังสือ “Eat That Frog!” ของ Brian Tracy

ce4d36 ก้าวแรกของ Productivity กับหนังสือ Eat that frog
ก้าวแรกของ Productivity กับหนังสือ Eat that frog
 1. เริ่มจากงานที่สำคัญที่สุด: จัดลำดับความสำคัญของงานและเริ่มวันของคุณด้วยการจัดการงานที่สำคัญที่สุดก่อน จะสร้างบรรยากาศที่ดีและเพิ่มผลิตภาพของคุณ
 2. แบ่งงานเป็นส่วนย่อย: งานใหญ่อาจทำให้คุณรู้สึกตกใจ แบ่งมันเป็นส่วนย่อยเล็ก ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ
 3. ใช้กฎ 80/20: ให้ความสำคัญกับงานที่มีผลต่อธุรกิจของคุณ กฎ 80/20 ระบุว่าส่วนเล็กน้อยของความพยายามของคุณให้ผลสูงสุด
 4. กำจัดสิ่งที่รบกวน: ลดสิ่งที่รบกวนในช่วงเวลาทำงานเช่น ปิดการแจ้งเตือน เพื่อให้คุณโฟกัสได้มากขึ้นและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. วางแผนและเตรียมตัว: การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำในวันถัดไปหรือตอนเช้าเพื่อช่วยคุณเรียงลำดับและเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ต้นวัน
 6. เรียนรู้ที่จะปฏิเสธ: ปฏิเสธงานที่ไม่ตรงกับความสำคัญของคุณ
 7. ใช้วิธี ABCDE: จัดลำดับความสำคัญของงานเป็น A (เร่งด่วนและสำคัญ), B (สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน), C (ดูเหมือนจะทำแต่ไม่เป็นสิ่งจำเป็น), D (มอบหมายงาน), และ E (ไม่ทำ)
 8. ทำงานทีละอย่าง: การทำหลายอย่างพร้อมกัน (multitasking) อาจทำให้คุณทำงานได้ไม่ดี โฟกัสที่งานหนึ่งในเวลาเดียวเพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ดีกว่า
 9. สร้างสภาพแวดล้อมที่สร้างสรรค์: ออกแบบพื้นที่ทำงานของคุณให้เหมาะสมกับการ concentrating และการสร้างสรรค์
 10. มอบหมายงาน: มอบหมายงานให้กับผู้อื่นที่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณโฟกัสที่งานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญของคุณ
banner ทำบัญชีรายเดือน
banner ทำบัญชีรายเดือน - mobile size
 1. ให้ความสำคัญกับสุขภาพ: สุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประสิทธิผลในการทำงาน ได้นอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายและรักษาการดำเนินชีวิตที่สมดุล
 2. จัดลำดับความสำคัญอย่างมีเหตุผล: เริ่มวันของคุณด้วยงานที่สำคัญและท้าทายที่สุดก่อน การให้ความสำคัญกับงานที่มีความสำคัญสูงจะทำให้คุณก้าวหน้าได้มากขึ้นในธุรกิจของคุณ
 3. กำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน: กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจของคุณ นี้จะช่วยให้คุณมีทิศทางและช่วยคุณจัดสรรเวลาและทรัพยากรของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: ลงทุนเวลาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การสร้างทักษะและความรู้ใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณและธุรกิจของคุณในอนาคต
 5. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ: รับรู้ว่าคุณไม่สามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้ เพิ่มงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณ เพื่อเสริมแรงและปล่อยเวลาของคุณให้กับกิจกรรมที่เป็นกลยุทธ์