เทคนิคยื่นข้อมูลประกันสังคมอย่างไรให้สะดวกและรวดเร็ว

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากและวุ่นวายในการเตรียมเอกสารในแต่ละเดือน เรามีอีกวิธีที่สะดวกสบายและรวดเร็ว แบบที่ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมให้เหนื่อยอีกตามเคย นั่นก็คือการยื่นผ่านช่องทางออนไลน์นั่นเอง

สารบัญ

วิธีลงทะเบียนขอทำธุรกรรมกับสำนักงานประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต

ขั้นตอนแรกก่อนที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือ การลงทะเบียนเพื่อขอทำธุรกรรมกับสำนักงานประกันสังคมผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จากนั้นเลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ
 • เลือกหัวข้อ “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต” จากนั้นกด “ยอมรับเงื่อนไข” และ “ดำเนินการต่อ” เพื่อทำการกรอกข้อมูลเพื่อบันทึกคำขอ
 • จากนั้นระบบจะทำการส่งแบบลงทะเบียนคำขอธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) ให้ทาง Email เพื่อพิมพ์แบบคำขอส่งสำนักงานประกันสังคมได้ทุกพื้นที่
 • กรอกข้อมูลในคำขอให้ครบถ้วน พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตรา พร้อมพยาน 2 ท่าน
 • หลังจากที่ยื่นเอกสารคำขอแล้วทางสำนักงานประกันสังคมจะทำการอนุมัติส่ง User-ID ให้ผ่านทาง Email

เพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้ คุณก็สามารถที่จะดำเนินการธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประกันสังคมผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกแล้วรวดเร็ว

วิธีแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าผ่านระบบประกันสังคม

หลังจากที่ทำการลงทะเบียนคำขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าผ่านระบบประกันสังคมออนไลน์โดยที่ไม่ต้องไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมอีกเช่นเคย เพียงทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม จากนั้นเลือกหัวข้อ “สถานประกอบการ
 • เลือกหัวข้อ “ทะเบียนผู้ประกันตน” จากนั้นกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้มา
 • จากนั้นทำการเลือกหัวข้อ “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน สปส.1-03” และกด “ตกลง” เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูล
 • กรอกข้อมูลผู้ประกันตนให้ครบ และ กด “ผู้ประกันตนถัดไป” หากต้องการบันทึกข้อมูลของผู้ประกันตนรายถัดไป หากครบถ้วนแล้วให้กด “ดำเนินการต่อ
 • หากคุณมีลูกจ้างที่เคยยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาแล้วให้แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03/1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเข้าทำงาน

เพียงเท่านี้ก็สามารถแจ้งรายชื่อพนักงานเข้าระบบประกันสังคมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

วิธีชำระและส่งข้อมูลเงินสมทบ

หลังจากที่ได้ทำการแจ้งเข้าประกันสังคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง โดยที่คุณสามารถเลือกวิธียื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบได้ 2 วิธี

 • นำส่งข้อมูลผ่านสำนักงานประกันสังคมประจำพื้นที่ด้วยตนเองหรือนำส่งทางไปรษณีย์โดยชำระเป็นเงินสดหรือเช็ค
 • ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารธนชาต ภายในจังหวัดที่บริษัทจัดตั้งอยู่ จากนั้น ให้ส่งข้อมูลการชำระผ่านเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม

โดยวิธียื่นข้อมูลส่งเงินสมทบนั้นคุณจะต้องดำเนินการส่งภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

สรุป

ในยุคสมัยปัจจุบัน ที่มีการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ให้เราได้ใช้กันอย่างสะดวกสบาย เช่นเดียวกับการทำธุรกรมมกับทางประกันสังคมนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป คุณสามารถแจ้งเข้าประกันสังคม ส่งข้อมูลเงินสมทบ แจ้งพนักงานออก รวมถึงการแก้ไขข้อมูลพนักงานผ่านระบบออนไลน์ได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมเอกสาร เพื่อประหยัดเวลาอันมีค่าสำหรับคุณ