5 ธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน

อย่างที่คุณรู้กันดีว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการดำเนินธุรกิจ แต่ในบางครั้งคุณไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ 5 สถานการณ์ที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

บทความนี้ได้ใช้เทคโนโลยี AI (ChatGPT) เพื่อช่วยในการเขียน และด้วยการตรวจสอบโดยทีมงานของ taxcount คุณสามารถมั่นใจได้ว่าเนื้อหานี้มีความถูกต้องและน่าเชื่อถืออย่างแน่นอน

คุณอาจมีความสงสัยเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ว่าตัวเองจะต้องจดทะเบียนหรือไม่? หรือบางครั้งคุณเพิ่งเริ่มต้นธุรกิจใหม่แต่ยังไม่มั่นใจว่าตนเองจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่า? แน่นอนว่าการเริ่มต้นธุรกิจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น แต่ก็มีความยุ่งยากในการเข้าใจเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ ในบทความนี้ เราจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงเงื่อนไข ที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และช่วยให้คุณมั่นใจกับการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง!

ผู้ประกอบการที่จะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จะต้องมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการเกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี แต่มีบางกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนี้

5 ธุรกิจที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

1. ผู้ประกอบการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือบริการไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

ถ้าคุณมีธุรกิจขนาดเล็กหรือไม่มีการขายที่มีปริมาณมากเกินไป เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก ร้านกาแฟ ร้านสัตว์เลี้ยง หรือธุรกิจออนไลน์ โดยมียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ก็ต้องระวังที่จะไม่เกินขีดจำกัดดังกล่าว

2. ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

หากธุรกิจของคุณเป็นการผลิตหรือขายสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย เช่น การขายสินค้าเกษตร การขายสินค้าเพื่อการแพทย์ หรือการขายทองคำ คุณไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. ผู้ประกอบการที่ให้บริการจากต่างประเทศ และได้มีการใช้บริการนั้นในราชอาณาจักร

หากผู้ประกอบการไม่ได้จัดตั้งอยู่ในประเทศไทย และให้บริการเข้ามาในราชอาณาจักร ก็ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

4. ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรและเข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราว

ผู้ประกอบการที่อยู่นอกราชอาณาจักรแต่เข้ามาประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นครั้งคราวก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่คุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 43) ฯ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2536

5. ผู้ประกอบการอื่นตามที่อธิบดีจะประกาศกำหนด

ถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายได้เพราะไม่จำเป็นต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการบันทึกบัญชีและการยื่นรายงานภาษี เป็นต้น

แต่ถ้าคุณมีความสงสัยหรือไม่แน่ใจว่าธุรกิจของคุณมีคุณสมบัติที่สามารถไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณสามารถติดต่อสอบถามและปรึกษากับเราได้ไม่ม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Line หรือโทรศัพท์ติดต่อสอบถามโดยตรง

อย่าลังเลที่จะติดต่อ taxcount เพื่อขอคำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แอดไลน์ @taxcount หรือโทรมาหาเราเลย โทร 098-828-6924