5 ปัญหาของพนักงานที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

TL;DR – ยาวไปไม่อ่าน

คุณคงจะสงสัยไม่มากก็น้อยว่าทำไมปัญหาของพนักงานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในที่ทำงานและ ปัญหาที่เป็นเรื่องส่วนตัว วันนี้ taxcount จะมาขยายความเข้าใจให้กับคุณได้ทราบว่าทำไมปัญหาขอพนักงาน ถึงได้กลายเป็นปัญหาของบริษัท และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการอย่างคุณไม่ควรที่จะมองข้าม

ปัจจุบันสาเหตุของการลาออกนั้นมาจากปัญหาของพนักงานส่วนมากในที่ทำงานที่ส่งผลกระทบทั้งตัวพนักงานและบริษัท ซึ่งแบ่งออกหลักๆ ได้เป็นดังนี้

5 ปัญหาของพนักงานที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม

ปัญหาเรื่องคน

ปัญหาเรื่องของคนมักเป็นปัญหาหลักของหลายบริษัทที่มักจะไม่ค่อยให้ความสนใจมากนัก เนื่องจากการทำงานนั้นพนักงานส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับบริษัทอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน จึงจำเป็นต้องใช้เวลาร่วมกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หรือเจ้าของบริษัทอย่างพวกคุณ หากเกิดความขัดแย้งในที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิด ความเห็นต่าง หรือการเลือกปฏิบัติก็ตาม โดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขก็เป็นสาเหตุหลักของการลาออก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เจออยู่ทุกวัน ลองคิดดูสิว่า การถูกกดดัน การถูกแบ่งแยก และการถูกเลือกปฏิบัติจากเพื่อนร่วมงาน และจากหัวหน้าเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อวันจะส่งผลให้เสียสุขภาพจิตมากแค่ไหน หากไม่ได้รับความสนใจหรือการแก้ไขก็อาจจะทำให้บริษัทขาดความน่าเชื่อถือ และเสียชื่อเสียงได้

ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อม

สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ของพนักงานนับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามอีกเช่นกัน ลองคิดดูว่าหากเรามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ในการทำงานให้พนักงานไม่เพียงพอ จะทำให้พนักงานทำงานยากมากแค่ไหน หรือวัฒนธรรมของบริษัทเองที่ไม่เปิดโอกาส ให้พนักงานที่เข้ามาใหม่ได้แสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการริเริ่มหรือพัฒนาบริษัทก็มีส่วน

ปัญหาเรื่องการทำงาน และความก้าวหน้า

ปริมาณงานที่มากเกินไป และมองไม่เห็นความก้าวหน้าของงานที่ทำอยู่ก็มีส่วนหนึ่งเช่นกัน การไม่กระจายงานและให้พนักงานคนนึงทำงานทุกอย่างแบบ Multi-tasks จนไม่สามารถทำงานที่ทำอยู่ได้สำเร็จ และไม่ทันกำหนด สามารถก่อเกิดความเครียดสะสมซึ่งนำไปสู่หนทางเดียวที่จะหนีปัญหานี้ได้ก็คือ การลาออก เพราะฉะนั้นการกระจายงาน การสร้างความท้าทายในหน้าที่ การสร้างความสำคัญและความเข้าใจในเนื้องานที่ทำให้เกิดความหลากหลายอาจจะเป็นสิ่งที่ดีอย่างนึงในการช่วยยับยั้งไม่ให้พนักงานเกิดการตัดสินใจลาออกได้เช่นกัน และอีกหนึ่งปัญหาคือความก้าวหน้า การทำงานโดยปราศจากความก้าวหน้าในชีวิต และตำแหน่งงานที่ทำอยู่ นับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม งานที่ทำไปเรื่อยๆ ไม่ได้ถูกพัฒนา หรือมองไม่เห็นโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคต โดยที่ บริษัทเองไม่เปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองทำอะไรใหม่ๆ พนักงานก็อาจลาออกได้เมื่อเจอกับบริษัททีเปิดโอกาส มีอิสระทางความคิด หรือมีความก้าวหน้าทางอาชีพมากกว่า

ปัญหาเรื่องการเงิน

คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาเรื่องการเงินของพนักงานเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งหลายบริษัทมักไม่สนใจถึงปัญหาข้อนี้ มองว่าเป็นปัญหาส่วนบุคคลและในขณะเดียวกันก็คงไม่มีพนักงานคนไหนอยากให้ใครรู้หรอกว่ากำลังมีปัญหาทางการเงินอยู่ เมื่อใดที่พนักงานรู้สึกว่าเงินเดือนที่ได้รับนั้นไม่คุ้มกับค่าแรงในการทำงาน หรือความสามารถของตัวพนักงานมี เป็นสิ่งที่ผู้ประการต้องทำการแก้ไขโดยให้เงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม เพราะการที่ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าฐานเงินเดือนตามตำแหน่งที่ควรได้รับนั้นอาจเป็นอีกแรงจูงใจสำคัญในการลาออก

ปัญหาเรื่องสุขภาพ

ปัญหาเรื่องสุขภาพและจิตใจ รวมถึงการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด ก็เป็นสาเหตุหลักของการลาออก ซึ่งหากเกิดการลาออกจากปัญหานี้ขึ้นมาก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะรั้งตัวพนักงานหรือตำหนิได้ แต่ปัญหาสุขภาพบางย่างก็มาจากการทำงาน เช่น โรคเครียดสะสม ออฟฟิศซินโดรม ประสาทตาอักเสบ หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำงาน ก็เป็นสิ่งที่บริษัทต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาโดยมีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพ หรือการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อป้องกันการเกิดปัญหานี้เกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นกัน

ปัญหาของพนักงานนั้นก็นับว่าเป็นปัญหาส่วนนึงของบริษัทที่ต้องให้ความสำคัญ และได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม และหากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการลาออก เพราะแรงขับเคลื่อนของบริษัทให้เติบโตไปข้างหน้าและไปถึงเป้าหมายนั้นก็มาจากพนักงานด้วยเช่นกัน